Manga
Ano ko no Toriko 
Capitulo 11
Volumen 3Comentarios