Manga
Ano ko no Toriko 
Capitulo 14
Volumen 3
Comentarios