Manga
Ano ko no Toriko 
Capitulo 12
Volumen 3
Comentarios