Manga
Ano ko no Toriko 
Capitulo 9
Volumen 2

Comentarios