Manga
Ano ko no Toriko 
Capitulo 7
Volumen 2
Comentarios