Manga
Ano ko no Toriko 
Capitulo 6
Volumen 2Comentarios