Manga
Ano ko no Toriko 
Capitulo 4
Volumen 1
Comentarios