Manga
Ano ko no Toriko 
Capitulo 3
Volumen 1
Comentarios