Manga 
Ani ko no Toriko
Capitulo 1 
Volumen 1 
Comentarios